Henkilö-ja pakettiautojen katsastukset

Henkilö- ja pakettiautojen katsastukset

Katsastus suoritettava määräajoin.

Yksityiskäytössä oleva henkilöauto, nelipyörä ja kevyt nelipyörä

Ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen on vapaavuosi, jolloin ajoneuvoa ei tarvitse katsastaa. Vapaavuoden jälkeen ajoneuvo on katsastettava vuosittain.

Käyttöönottovuosi Ensimmäinen kats. Vapaa vuosi Toinen kats.
2006 2009 2010 2011
2007 2010 2011 2012
2008 2011 2012 2013
2009 2012 2013 2014
2010 2013 2014 2015
2011 2014 2015 2016

Yksityiskäytössä oleva henkilöauto, nelipyörä ja kevyt nelipyörä.

Pakettiauto ja kokonaismassaltaan enintään 3 500 kg:n erikoisauto

Määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain.

Kuorma- ja linja-auto, taksi, sairasauto

sekä kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n erikoisauto ja kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n perävaunu.

Määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain.

Muu kokonaismassaltaan enintään 3 500 kg:n perävaunu

Määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran käyttöönottopäivästä laskien 2 vuoden kuluttua kyseisen vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen 2 vuoden välein vuoden loppuun mennessä.

Museoajoneuvo

Museoajoneuvoksi hyväksytty ajoneuvo, joka on otettu käyttöön 31.12.1959 tai aiemmin, on katsastettava joka 4. vuosi kesäkuun loppuun mennessä.
1.1.1960 tai sen jälkeen käyttöönotettu museoajoneuvo on katsastettava joka 2. vuosi kesäkuun loppuun mennessä.

Raskaan kaluston katsastukset

Kalajoen toimipisteestä saat seuraavat raskaan kaluston katsastuspalvelut:

 • määräaikaiskatsastukset
 • jarrusovitukset
 • muutos- ja rekisteröintikatsastukset
 • ADR/VAK-katsastukset
 • digipiirtureiden tarkistukset ja niiden kautta nopeudenrajoittimen testaus

Kannuksen toimipisteessä suoritamme raskaan kaluston katsastuksia yhteistyössä Kannuksen Kuljetustekniikka Oy:n kanssa.

Ota yhteyttä joko Kannuksen Kuljetustekniikkaan tai Kannuksen toimipisteeseemme.

Muutoskatsastukset

Muutoskatsastukset

Muutoskatsastus on katsastus, joka suoritetaan ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi.

Ajoneuvo on ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä esitettävä katsastustoimipaikalle muutoskatsastukseen, jos

 • ajoneuvon luokkaa tai ryhmää muutetaan
 • ajoneuvon suurimpaa rekisteröinnissä ja käytössä sallittua kokonaismassaa, ajoneuvoyhdistelmän massaa tai akselimassaa muutetaan
 • ajoneuvon akselisto- tai korirakennetta tai ulkomittoja muutetaan
 • ajoneuvon henkilöpaikkalukua muutetaan
 • kuorma-auto (N2- tai N3-luokka) varustetaan vetokytkimellä tai -pöydällä tai kuorma-autosta poistetaan vetokytkin tai -pöytä, vetoaisaperävaunun vetämiseen varustettu auto varustetaan keskiakseliperävaunun vetämiseen tai vetolaitteen sijoitusta tai luokkaa muutetaan
 • perävaunu (O3- tai O4-luokka) varustetaan vetokytkimellä toisen perävaunun vetämistä varten
 • ajoneuvo varustetaan iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla tai ajoneuvon pakokaasujärjestelmää tai käyttövoimaa muutetaan
 • ajoneuvon laitteita ja varusteita muutetaan tai täydennetään niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen (vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin kuorma- tai pakettiauton (N-luokka) tavaratilan varustaminen tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä)
 • aikaisemmin yksityiskäytössä ollutta henkilöautoa (M1- luokka) ryhdytään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä ilman tätä edeltävää rekisteröintikatsastusta
 • traktoria ryhdytään käyttämään liikennetraktorina
 • paketti- ja kuorma-auto (N-luokka) sekä perävaunu (O-luokka) varustetaan erityisesti eläinten kuljetusta varten tai vaarallisten aineiden kuljetukseen
 • vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen (vähäisiksi muutoksiksi, jotka eivät edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin ajoneuvon kulutusosien vaihtaminen tämän prosenttiluvun jo ylitettyä)
 • ajoneuvon verovapauden tai veron alennuksen edellytykset eivät ole enää voimassa tai ajoneuvon laji-, luokittelu- tai ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa (vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin traktorin varustaminen moottorityökoneeksi).
Rekisteröintikatsastukset

Rekisteröintikatsastukset

Ennen yksittäisen ajoneuvon ensirekisteröintiä Suomeen, tulee sille suorittaa joko rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä, jossa tarkastetaan ajoneuvon tekniset tiedot, rakenne, varusteet, kunto ja vaatimusten täyttyminen sekä merkitään ajoneuvon tekniset tiedot Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ).

Rekisteröinti ja vakuuttaminen

Rekisteröinti ja vakuuttaminen

Kalajoen toimipisteestä ajoneuvojen rekisteröintiin ja vakuuttamiseen liittyvät palvelut kattavasti.

Huomioithan että katsastustoimipaikalla tehdyt rekisteröintitoimenpiteet takaavat sinulle henkilökohtaisen palvelun, ja näin varmistat asiakirjojen saamisen samalla kertaa mukaan. Palveluun sisältyvät myös ajoneuvojen siirtoluvat sekä rekisterikilpien hallinnointi.